Série Rose

Cafe Oto | Londres | England || Małgorzata Walentynowicz, piano